Bởi {0}
logo
Hebei Nihewan Agricultural Development Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Đậu, Hạt
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Hạt bí ngôCompetitive OEM factoryAnnual export US $9,000,000Total staff (52)Total floorspace (4,468㎡)